Betalingsvoorwaarden & Privacyverklaring

Over LysandroCicilia hairstyles
LysandroCicilia hairstyles is een eenmanszaak te 1017 LN Amsterdam, Reguliersgracht 95a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50460307.

1 Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die LysandroCicilia hairstyles aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen LysandroCicilia hairstyles en de klant. Door gebruik te maken van de diensten van LysandroCicilia hairstyles aanvaard je deze betalingsvoorwaarden.

Diensten
LysandroCicilia hairstyles biedt kappers diensten aan.

Prijs en Betaling
Klanten kunnen online een aanbetaling doen of betalen via de aangeboden betaalmethodes. Op locatie kan betaald worden met pinpas, of eventueel via de betalingsapp Tikkie. De prijzen zijn inclusief BTW.

Het annuleren van een afspraak
De klant dient een afspraak tenminste 24 uur van te voren te annuleren. Bij annulering binnen 24 uur wordt de eventuele aanbetaling gezien als vergoeding voor het niet nakomen van de annulieringstermijn. Van afspraken die niet ten minste 24 uur van te voren worden geannuleerd, wordt 60% van de prijs in rekening gebracht. Wij moeten ons hier aan houden: een afspraak die op het laatste moment wordt afgezegd, kunnen wij onmogelijk nog vullen, omdat wij alleen op afspraak werken. Dit is om kosten te dekken voor voor de gereserveerde tijd die op het laatste moment niet meer kan worden opgevuld doordat wij alleen op afspraak werken.

Klachtenregeling
Als je een klacht hebt dan horen wij dat graag: we zullen er alles aan doen om deze klacht op te lossen, altijd in goed overleg.

Geschillen
Op deze Betalingsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Vorderingen op betaalachterstanden worden uitbesteed aan een incassobureau die werkt met inachtneming van de NVI gedragscode. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

2 Privacyverklaring

Inleiding
LysandroCicilia hairstyles neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je op een veilige manier verwerken en gebruiken. In lijn met de verplichte AGV / GDPR wetgeving, leggen wij in deze privacyverklaring je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met afspraak @ lysandro.nl

LysandroCicilia hairstyles is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door LysandroCicilia hairstyles de verwerkingsverantwoordelijke. Hoe gebruikt LysandroCicilia hairstyles jouw gegevens? Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor LysandroCicilia hairstyles per-soonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens LysandroCicilia hairstyles voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door LysandroCicilia hairstyles worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Marketing
Doeleinde: Direct marketing (nieuwsbrieven, verjaardagsgroeten)
Gegevens: NAW-gegevens, geslacht, E-mailadres, telefoonnummer, geboortedag, geboortemaand
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: online afspraken maken
Gegevens: E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Andere activiteiten
Doeleinde: management en beheer
Gegevens: omzet, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
LysandroCicilia hairstyles heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij LysandroCicilia hairstyles over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veran-deren, kun je een verzoek hiertoe doen bij LysandroCicilia hairstyles. Je kunt verzoeken dat LysandroCicilia hairstyles je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van LysandroCicilia hairstyles de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van LysandroCicilia hairstyles of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht je persoonsgegevens van LysandroCicilia hairstyles te verkrijgen. LysandroCicilia hairstyles zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestem-ming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat LysandroCicilia hairstyles je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. Reactie door LysandroCicilia hairstyles Een verzoek kan verstuurd worden naar afspraak @ lysandro.nl .

LysandroCicilia hairstyles zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat LysandroCicilia hairstyles een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien LysandroCicilia hairstyles je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
Ontvangers van de persoonsgegevens Het kan zijn dat LysandroCicilia hairstyles verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt LysandroCicilia hairstyles ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van LysandroCicilia hairstyles worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van LysandroCicilia hairstyles worden ge-plaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.

“Waar kan ik terecht met opmerkingen en vragen?”
Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop LysandroCicilia hairstyles je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar afspraak @ lysandro .nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop LysandroCicilia hairstyles jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar afspraak @ lysandro.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezicht-houder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.